LH-Sprinkler Oy
Kirkkotie 38, PL 2
68500 Kruunupyy
Puh. (06) 8345 878
Fax (06) 8345 898
info@lh-sprinkler.fi
Y-tunnus 1950551-9


Yritys
Kruunupyyläinen LH-Sprinkler Oy sai liikeideansa Johan Lillskrubbin työskennellessä yli 20 vuotta pelastuslaitoksen palveluksessa. Hän näki monenlaisia tilanteita ja totesi, että paloturvallisuudessa on paljon parannettavaa.

LH-Sprinkler Oy työllistää omistajiensa, Johan Lillskrubbin ja Markku Huopanan lisäksi omat insinöörit ja asentajat sekä lukuisia alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita.

LH-Sprinkler Oy on tuonut markkinoille jopa vesijohtopaineella toimivat sammutusjärjestelmät omakotitaloihin, pientaloihin ym. rakennuksiin. Kokonaisuus on kehitetty tiukat normit ja turvallisuusmääräykset täyttäen. LH-Sprinkler Oy on TUKESin hyväksymä suunnittelu- ja asennusliike sprinklerijärjestelmille. Yrityksen suunnitelemaan pakettiin sisältyy tarvittaessa myös tiedonsiirtojärjestelmät etävalvontaa varten.

Yrityksen ydinajatuksena onkin henkilösuojauksen hyväksi toimiminen unohtamatta myöskään omaisuusvahinkojen estämistä.